Ex interiors

Hogeschool Utrecht FNT

Meer informatie

Project Hogeschool Utrecht FNT
Locatie Utrecht
Opleverdatum opgeleverd 2008
Opdrachtgever HU
Architect Inbo Rijswijk
Oppervlakte 11.691m2

Omschrijving werkzaamheden

De bouw van de HU was in volle gang toen Ex Interiors opdracht kreeg om het interieur van de Hogeschool te realiseren. Inbo architecten hadden Ex Interiors voorgesteld aan de opdrachtgever omdat men merkte dat het pve van de Hogeschool niet van de grond kwam terwijl de bouw verlegen zat om gegevens. Bij de start van onze werkzaamheden was snel duidelijk dat er over en weer sprake was van een hoge mate van irritatie en onbegrip; actie was geboden.

Ex besloot om samen met de projectleider van de HU interviews te houden bij alle afdelingshoofden. Tijdens deze gesprekken kreeg men alle ruimte om de ideeën en wensen die leefden onder woorden te brengen. De uitkomst van deze interviews werden samengevat in woorden, vlekkenplannen en beelden. Op deze wijze werd gezocht naar een eenduidig concept passend binnen de kaders van de technische faculteit.

Uit de interviews bleek dat men opzoek was naar een “nieuw onderwijs” concept. Men wilde zowel klassikaal als projectonderwijs gaan geven. Idee was dat studenten in open ruimtes zouden gaan werken in combinatie met individuele studieplekken. Ook moesten er practicumruimtes komen en ontstond de gedachte het Atrium te transformeren tot één grote werkplaats waar ook de lunch kon worden genoten. Tegelijkertijd was het ook van groot belang om nauw contact te houden met de bouw. Ook hier inventariseerde Ex, in snel tempo de stand van zaken en het geestelijk gedachtegoed van de architect.

De start van het project was zeer intens en tot overmaat van ramp bleek het taakstellend interieurbudget niet exclusief maar inclusief btw te zijn afgegeven. De planning was zeer strak en gerelateerd aan het ingaan van het nieuwe schooljaar wat betekende dat het hele project gerealiseerd moest worden in 10 maanden tijd.

Vanuit de verzamelde informatie ontstond het beeld tot het creëren van een atelier-achtige “technische” werksfeer waarbij de student wordt uitgenodigd zijn eigen creativiteit en innovativiteit tot wasdom te brengen.

In het atrium, in het hart van het gebouw werd een werkplaats-achtige sfeer gecreëerd, als in een kunstenaarsatelier. Stalen stellingkasten scheiden de ontmoetingsruimte van de werkbanken,die weer een uitloop zijn van de practicumlokalen. Blikvangers zijn verplaatsbare kisten van ‘underlayment’, die als mini-ateliers fungeren voor groepen studenten. De materialisering en de sobere kleurstelling, die refereert aan de tinten van de vroegere buitenmuren van baksteen en beton, zorgen voor een neutrale ruimte die de leerlingen zich eigen kunnen maken. 

Op de onderwijsvloeren, verspreid over een oude en de nieuwe vleugel, keren de houten kisten terug als spreekkamers met een glazen wand die uitkijken op het atrium. De docenten werken hierachter in vrij indeelbare ruimtes.

Ook op de tweede verdieping keert de artisanale uitstraling terug, dankzij twee meter hoge, zelfdragende massief houten wanden die de open vloer in kleinere projectruimtes verdelen. In sterk contrast met deze ambachtelijk ogende basis en het industriële betonnen casco staan de extreem decoratieve groepswerkplekken naast de kernen, met witte designstoelen op een zeer rijkelijk bedrukt tapijt.

De basisplannen werden in nauw overleg met de opdrachtgever stap voor stap vormgegeven.

De bouw werd zeer accuraat op de hoogte gehouden en met de architect was er een nauwe samenwerking. Alhoewel er in het begin verhitte bouwvergaderingen waren werd het vertrouwen tussen alle partijen herwonnen en ontstond er weer wederzijds respect. De rust op de bouw en bij de opdrachtgever was weder gekeerd maar er was nog een grote hobbel te nemen. Krijgen we het interieur gerealiseerd binnen het taakstellende budget?

Dit vroeg om veel creativiteit. En juist door zeer nauwe samenwerking met de projectleider, uitvoerende partijen en adviseurs is het gelukt het beeld dat Ex voor ogen had tot het einde toe overeind te houden! Met enkele kleine ingrepen veel aan kwaliteitsbeleving winnen, dat is het kenmerk van Ex Interiors. De kernen op de verdiepingen zijn van parelmoerverf voorzien, bestaand schoolmeubilair is wit gespoten en designkrukjes aan fraaie ronde tafels in het atrium tonen de studenten dat er aandacht is besteed aan hun omgeving. 

De uitnodiging van Ex tot het uiten van creativiteit en expressie is met zichtbaar plezier opgepakt door de studenten, die zich de verhuiskisten hebben eigen gemaakt door er muziekinstallaties en versiering in aan te brengen en de stellingkasten te vullen met werkstukken. Samen met de in het zicht gelaten installaties en karakteristieke details van het bestaande gebouw heeft het geheel een onmiskenbare technische identiteit.

Het eindresultaat is een zeer tevreden opdrachtgever maar bovenal blije studenten die het gebouw volledig als hun “werk- en ontmoetingsplaats” in beslag nemen. En dat alles passend binnen het interieur budget!!

 

 

Plezier in techniek

Het interieurontwerp van deze openbare, publieke ruimte heeft de bouwkundige vernieuwingen zodanig aangevuld dat er een informele, vrije sfeer is ontstaan, die het gebouw opwaardeert van school tot universiteit. Het gebouw moest de filosofie van de HU uitdragen: open, transparant, uitnodigend en een etalage voor plezier in techniek. 

button