Ex interiors

Nationale Ombudsman

Meer informatie

Project Nationale Ombudsman
Locatie Den Haag
Opleverdatum 2017-2018
Opdrachtgever Rijksvastgoedbedrijf
Oppervlakte 4600m2 BVO

Circulariteit en duurzaamheid vormden een belangrijk vraagstuk, waarin De Nationale ombudsman op zoek was naar de juiste antwoorden om onderbouwd keuzes te kunnen maken.

Circulair ontwerp
Circulair ontwerpen begint bij ons altijd met datgene behouden of hergebruiken wat nog goed is.
Al bij het eerste bezoek aan De Nationale ombudsman werd het duidelijk dat we hier te maken hadden met een hoogwaardig, maar enigszins gedateerd interieur dat niet meer aansloot op de uitgangspunten van Het Nieuwe Werken. Vanuit circulair oogpunt konden we dit niet ter zijde leggen en dus kozen we ervoor om de ombudsman mee te nemen in deze uitdaging en in een eerste kennismaking met de consequenties van circulariteit. Door middel van beelden hebben we aangetoond wat de kwaliteit was van het huidige interieur en wat ze zouden krijgen als het gehele interieur gesloopt zou worden. Een memorabel moment want De Nationale ombudsman werden geconfronteerd met buiten de geijkte paden te denken. Wij toonden aan dat de hoogwaardige wanden die in het huidige interieur zaten qua kwaliteit niet meer gelijkwaardig terug zouden kunnen komen in relatie tot het gestelde budget. In een zeer open dialoog hebben wij De Nationale ombudsman de vraag gesteld wat ze prefereerden: een geheel nieuw interieur óf het goede behouden en refurbishen aangevuld met nieuwe elementen om de transformatie naar Het Nieuwe Werken mogelijk te maken. De Nationale ombudsman was blij verrast met deze invalshoek en wij kregen als taak om met behoud van het goede het kantoor te transformeren tot een eigentijdse nieuwe werkomgeving.

Hiervoor omarmden wij in het ontwerp proces de ‘patch-work’ methodiek: het aan elkaar zetten en verbinden van verschillende (oude en nieuwe) materialen tot één samenhangend geheel.  Met het bepalen van de nieuwe indeling is er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande (op maat gemaakte) binnenwanden. Waar mogelijk zijn er (delen van) wanden blijven staan, aangevuld met nieuwe en als zodanig herkenbare scheidingswanden. De ‘littekens’ die ontstonden waar wanden onder een plafondkoof zijn verwijderd zijn zichtbaar gehouden, en juist geaccentueerd door een bronskleurige afwerking. Op die manier ontstond een interieur met een verhaal: het bouwt voort op wat er is en tevens ontstaat er een nieuw evenwicht - een nieuw beeld.

Ook op het gebied van de techniek is gekeken naar hergebruik en circulariteit. Er is een verbetering in energie gerealiseerd van label A naar A+. In het ontwerp zijn bestaande brandscheidingen zoveel mogelijk intact gelaten en is de ‘gangzone’ gehandhaafd zodat de infrastructuur van de klimaatinstallatie (luchtkanalen) en de klimaatplafonds konden worden hergebruikt. De latten van het plafond in deze zone zijn vervangen door vilten U profielen, hetgeen een positieve bijdrage levert aan de akoestiek. De vilten U profielen zijn gemaakt van gerecycled PET-materiaal en tevens uitneembaar zodat installaties bereikbaar blijven. De ‘gangzone’ heeft op deze manier een compleet ander aanzicht gekregen.

De bestaande schuifdeuren bleken geluidslekken te zijn waardoor deze niet opnieuw ingezet konden worden, vanwege het gewenste akoestische comfort. Op de positie van deze schuifdeuren zijn gesloten akoestische panelen toegevoegd, afgewerkt met het geheel nieuwe plaatmateriaal Really dat geproduceerd wordt van hergebruikt textiel en productieresten.

 Naast hergebruik zijn ook nieuwe materialen en afwerkingen toegepast. Ook deze zijn zoveel mogelijk circulair getoetst, waarbij we gekeken hebben naar de herkomst en bewerkingen van materialen, de emissies en invloed op het binnenklimaat als de onderhoudsvoorschriften. Zo voldoet al het toegepaste hout aan een FSC certificering. Op de vloeren is gekozen voor de Desso Jeans collectie. Deze tapijttegel is gemaakt van 100% gerecycled ECONYL® met een EcoBase™-tapijt rug die verwerkte kalk bevat.

 Voor het meubilair is een onderverdeling gemaakt in 3 categorieën: 1) hergebruik van bestaand meubilair; 2) refurbished meubilair aangevuld met karakteristieke klassieke retro’s en 3) nieuw meubilair met een neutrale look. In het restauratieve gedeelte is, op een in het oogspringende wijze, Metisse isolatie toegepast. Deze duurzame isolatie bestaat voor 85% uit gerecyclede jeans kleding. De tafels in het restaurant zijn gedeeltelijk met gebruik van de oude bureaubladen gemaakt en aangevuld met nieuwe bladen van Really Textile Board. Ook in de vergader- en overleg ruimten is ditzelfde plaatmateriaal toegepast voor de tafelbladen, hetgeen een zeer evenwichtig en consistent beeld geeft.

 Een stap verder dan circulariteit
In het moderne interieur besteden we steeds meer aandacht aan de gezondheid van de toekomstige gebruikers. Hiervoor maken wij gebruik van de WELL standaard en kijken we zaken als naar ‘lucht, water, voeding, licht, vitaliteit, comfort en geest’.

Voor De Nationale ombudsman was akoestiek een zeer belangrijk aandachtspunt op basis van de werkzaamheden die zich grotendeels kenmerken door de behoefte aan focus en concentratie. De nieuwe wanden zijn afgewerkt met kleurvlakken van vilt, vervaardigd uit gerecycled textiel en bekend om hun hoge akoestische werking. In de open ontmoetingsruimtes zijn tevens kleurvlakken aangebracht. Het gekozen palet bestaat uit een schakering van grijs/ blauwe jeanstinten-, aangevuld met kleuraccenten in de ontmoetingszones waardoor elke verdieping vanzelfsprekend herkenbaar is.

In het nieuwe ontwerp is het restaurant uitgebreid en heeft het een volwaardige functie gekregen door meer verantwoorde voedingsconcepten aan te bieden. We hebben planten aangebracht in de werkomgeving, hetgeen een bewezen positieve werking op de medewerkers heeft.

Fysieke beweging van de medewerkers wordt gestimuleerd door de aantrekkelijkheid van het gebruik van het 6 verdiepingshoge traphuis te stimuleren. Er is gekozen om de kunstenaar Job Wouters een wandschildering te laten maken, die refereren naar de filosofie en de achtergronden van De Nationale  Ombudsman. Deze extra laag gekoppeld aan de kleuraccenten per verdieping creëren een bijzondere beleving. Het beeldende verhaal wat wordt verteld nodigt de medewerkers uit om te dromen en ze te inspireren en in beweging te komen om hun eigen kwaliteiten te exploiteren.  Door de realisatie van een fietsenkelder met bovendien voldoende aansluitpunten voor elektronische fietsen wordt beweging nog verder aangemoedigd.     

Dit project was bijzonder omdat we, door het ingeslagen pad, opnieuw een pioniersrol op ons hadden genomen. We gingen op zoek om het bestaande zoveel mogelijk te handhaven en aan te vullen met nieuwe hergebruikte materialen of grondstoffen. De uitdaging zat in het feit dat we eerst de opdrachtgever mee moesten nemen in het circulaire ‘omdenken’ en vervolgens tijdens het proces elkaar bij de les te zien houden om deze ingeslagen route te blijven omarmen. Er is een geheel nieuw interieur ontstaan waar het spanningsveld tussen het oude en het nieuwe in zijn geheel is samengesmolten tot een zeer mooi nieuw en consistent interieur waar de medewerkers van de ombudsman trots op zijn en met nieuwe energie en vol plezier werken.

 

In 2017 heeft De Nationale ombudsman de wens uitgesproken om 2 bestaande kantoren samen te voegen en een moderne, flexibele en toekomstbestendige werkomgeving voor alle medewerkers te creëren. Om dit te realiseren en tevens de communicatie en efficiëntie in het werkproces te bevorderen, diende het totale inbouwpakket te worden herzien. 

button